Finansinspektionen meddelar att de beslutat att granska fonder som klassas som hållbara och gröna. Målet är att säkerställa att de lever upp till kraven som ställs.

Framför allt kommer Finansinspektionen att granska de allra mest hållbara fonderna eftersom efterfrågan på dessa är stora. Det säger Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på FI.

Lästips: Så vet du om sparkontot är bra – 5 saker att ha koll på

Varför granskar Finansinspektionen gröna fonder?

I mars förra året så infördes nya EU-regler som ställer högre krav på fondbolagen. Kraven gäller hållbarhetsinformationen som de måste lämna till sina kunder.

Målet är att göra det enklare för konsumenter vill investera hållbart. Hållbarhetsinformationen ska också stoppa vilseledande marknadsföring.

Finansinspektionen vill säkerställa följande:

  • Att fonderna ger den informationen som krävs till konsumenterna
  • Att informationen är korrekt och går att lita på
  • Att de säkerställa att konsumenterna ser vad som skiljer de olika fonderna från varandra
Här hoppas vi inte några hållbara och gröna fonder har investeringar. Olja och kol är inte speciellt grönt. Foto: Malcolm Lightbody, Unsplash

Hur vet jag om mina fonder är gröna?

Du kollar enkelt om dina fonder är gröna och hållbara. Det gör du i två steg så här:

Steg 1: Kolla klassningen

Alla fonder är indelade i hållbarhetskategorier. Titta efter fonder i kategorierna för ”Hållbara egenskaper” och ”Hållbarhet som mål”.

  • Artikel 8: Kallas för ljusgröna fonder eller artikel 8-fonder. Bidrar till hållbarhet, men det övergripande syftet med förvaltningen är inte hållbarhet.
  • Artikel 9: Kallas för mörkgröna fonder eller artikel 9-fonder. Syftet och målet är att investera hållbart och endast i bolag som bidrar till hållbarhet.

Steg 2: Använd fondens faktablad

Fondbolagen har faktabolag på högst två sidor som bland annat berättar om vilka investeringar fonden gör. Där står också vilken risk den tar i förhållande till avkastningen. Du får även information om eventuella avgifter. Här har du en guldgruva med information om fonderna så att du vet exakt vad du köper.

Kolla efter svanenmärkta fonder

Ett tips är att kolla efter fonder som är svanenmärkta. De har hårda krav på sig från organisationen Nordisk Miljömärkning och får bara visa svanenmärkningen om de är godkända. Med nya generationens krav på fonderna ställs hårdare krav kring investeringar kring limat och biologisk mångfald.

Läs mer om svanenmärkningen och fonder här.

Lästips: Därför är sparkonto med ränta dåligt för dina pengar (jämfört med fonder)

Läs mer om nyheten och FI:s granskning på Aftonbladet.se.