Elpriserna har skjutit i höjden och innebär en massiv belastning för såväl vanliga konsumenter som företag. Och nu kommer nästa slag mot ekonomin.

Flera elnätsbolag har flaggat för att elnätsavgiften kan höjas med så mycket som 30 procent. Det är inte lika påfrestande som elpriserna, men det blir rejält kännbart för många ändå.

Lästips: Varningen: Lita INTE på din elräkning

Vattenfall har en lägsta årskostnad för enkeltariff E4 på 1 665 kronor. Med en prishöjning på 30 % så ökar den siffran till 2 164 kronor – eller nära 500 kronor per per år.

Ett annat exempel är Öresundskraft vars enkeltariff ligger på 1 112 kronor för lägenheter i södra Sverige. Här blir 30 % ökning inte lika kännbart, men ändå 334 kronor per år, eller 28 kronor i månaden.

Och förändringen kan komma redan på nästa faktura menar elnätsbolaget Ellevio.

I södra Sverige handlar det om en höjning av elnätsfakturan på mellan 10 och 30 procent, i många fall redan på kommande faktura.

Det blir allt högre röster som höjs med krav på utökat stöd till elkunderna från den svenska regeringens sida. Prisutvecklingen har varit extrem i elprisområde 3 och 4 – och idag ser vi även extrempriser högre upp i landet där elpriserna normalt håller sig på låga nivåer.

DN skriver att en kWh el kostade 84 öre i elprisområde 3 under augusti förra året. I år låg den siffran på 2,23 kronor, en ökning med 165 procent. I elprisområde 4 är det ännu värre då snittpriset för en kWh stannade på 3,05 kronor i augusti.

Via DN

Därför betalar du elnätsavgift

Elnätsavgiften är en kostnad för transport av elen till dig via elnätet och består av en fast och en rörlig del. Avgiften bekostar även drift och underhåll av elnätet.

Du kan inte själv välja vilket elnätsföretag du ska använda, det avgörs åt dig.

Monopolet på marknaden för elnätsföretag och elnätsavgifter regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei). Det är en oberoende myndighet som bland annat tillhandahåller information om elnätsföretagens avgifter.

Läs mer om nätavgifter och elnät här.